Samenvatting flitspeiling 'Online Privacy'

In deze flitspeiling staat online privacy centraal.

Maken panelleden zich zorgen over hun online privacy en wat doen zij om hun online privacy te beschermen? Hebben ze behoefte aan extra kennis en kan de bibliotheek hier een rol in spelen? In deze samenvatting de belangrijkste resultaten.

Zorgen over veiligheid persoonlijke gegevens

Ruim de helft van de panelleden, namelijk zes op de tien, maakt zich zorgen over de veiligheid van hun persoonlijke gegevens op het internet; laag opgeleide leden en jongere leden tot 35 jaar iets minder. Vier op de tien leden maken zich hier geen of weinig zorgen over.

Wanneer men zich weleens zorgen maakt over de veiligheid van online gegevens gaan deze zorgen vooral over misbruik van deze persoonlijke gegevens (zoals geld van bankrekening halen of betalingen doen met creditcardgegevens); 69% maakt zich hier zorgen over.

Daarnaast maken vele leden zich zorgen over identiteitsfraude (61%), phishing (60%), doorverkoop van gegevens aan commerciële bedrijven (59%) en ransomware (59%). Over phishing maken 55-plussers zich duidelijk meer zorgen dan jongere panelleden.

Afluisteren

Leden maken zich minder bezorgd over het feit dat hun online gedrag gevolgd wordt door de overheid (21%), dat zij worden afgeluisterd of er beeldopnamen worden gemaakt (21%) en over misbruik van persoonlijke foto’s (26%). Vrouwen maken zich wel meer dan mannen zorgen over misbruik van persoonlijke foto’s.

Ook jongeren tot 35 jaar maken zich hier meer zorgen over; daarnaast is de jongere groep ook meer bezorgd over online afluisteren/beeldopnames dan oudere panelleden. Laagopgeleiden leden maken zich minder zorgen dan hoger opgeleiden over misbruik van hun persoonlijke gegevens door commerciële bedrijven (volgen van online gedrag en doorverkoop van gegevens).

Bescherming online persoonsgegevens

Wanneer we panelleden vragen wat zij zelf doen om hun online persoonsgegevens te beschermen zeggen ze vaak dat ze over het algemeen alert en bewust zijn op mogelijke gevaren.

"Nadenken en alert zijn. Voorzichtig omgaan met mijn wachtwoorden etc."
"Niets speciaal, goed alert wezen op mailtjes."

Slim nadenken

Daarnaast geven sommige leden aan antivirus programma’s te installeren, niet overal hun gegevens achter te laten, goede wachtwoorden te gebruiken en die regelmatig te wijzigen.

Ook geven sommigen aan dat ze weinig social media gebruiken en alleen sites en e-mails openen die ze vertrouwen. Een aantal zegtook dat ze de camera op hun laptop en tablet afplakken.

"Ik heb een antivirus programma op mijn computer en ik denk goed na over wat ik deel op social media."
"Slim nadenken, niet teveel invullen, beveiligingssoftware, privacy opties facebook, geen apps op telefoon die teveel kunnen inzien, etc."
"Niets plaatsen of doorgeven wat niet absoluut noodzakelijk is, voorzichtig zijn, gezond verstand gebruiken, viruscheck."
"Diverse wachtwoorden; afschermen pc-camera; niet ingaan op onduidelijke mails of afzenders."

Rol bibliotheek in informatievoorziening

Desgevraagd vinden acht op tien panelleden het passen bij de bibliotheek om mensen informatie/advies te bieden omtrent het beschermen van online persoonsgegevens (ruim vier op de tien panelleden vinden het enigszins passen en bijna vier op de tien vinden het goed passen). Jongere panelleden zeggen vaker ‘enigszins passend’ dan ‘goed passend’. Slechts 14% geeft aan dat het niet past bij de bibliotheek om mensen informatie en advies te bieden op dit thema.

Redenen waarom men deze dienstverlening wel vindt passen bij de bibliotheek is dat de bibliotheek laagdrempelig is, een betrouwbare en neutrale organisatie is, een informatieverstrekker is en dat de doelgroep van de bibliotheek breed is en baat zou hebben bij deze informatie.

Het beperkte deel van de leden dat de dienstverlening niet vindt passen bij de bibliotheek geeft hier vaak dezelfde redenen voor. Namelijk dat dit geen (hoofd)taak van de bibliotheek is en dat andere organisaties zoals de overheid en internetproviders meer geschikt zijn om deze informatie te bieden. Een aantal leden vraagt zich daarnaast af of de bibliotheek(medewerker) wel beschikt over de juiste kennis om deze informatie te kunnen aanbieden.

Ook uw mening delen in het panel?

Een aantal keren per jaar wordt onderzoek uitgevoerd onder onze leden via het BiebPanel. Wilt u meedoen? Meldt u zich dan hier aan.