Samenvatting onderzoek 'Betrokkenheid bij de Bibliotheek'

In het derde BiebPanelonderzoek van 2017 stond de betrokkenheid met de Bibliotheek centraal.

Panelleden zijn enthousiast over de Bibliotheek Hof van Twente en geven de Bibliotheek een gemiddeld rapportcijfer van 8,0. De belangrijkste redenen om enthousiast te zijn, zijn het ruime aanbod, het gebouw, de prettige sfeer en behulpzame medewerkers.

Van de BiebPanelleden is momenteel 5% betrokken bij de Bibliotheek door te helpen of te doneren. Dat is gelijk aan het landelijk gemiddelde.

Inzet voor de Bibliotheek

Panelleden zetten zich in, omdat de Bibliotheek volgens hen belangrijk is voor de samenleving en daarom moet blijven bestaan. Men zet zich graag in voor anderen: kinderen en laaggeletterden helpen met lezen en het taalvaardig maken en ouderen die niet meer zelf naar de Bibliotheek kunnen, bijstaan. Daarnaast vindt men de betrokkenheid bij de Bibliotheek leuk door de sociale contacten die men opdoet met leesliefhebbers en medewerkers. Gepensioneerden vinden het fijn zich nuttig te maken.

quotes betrokkenheid

Toekomstige inzet

11% zou zich in de toekomst willen inzetten voor de Bibliotheek door bijvoorbeeld te helpen bij projecten en activiteiten. 37% zou dit misschien willen doen en 44% wil zich niet inzetten.

Tegengaan van laaggeletterdheid (46%) en lezen bij kinderen (46%) zijn de meest genoemde terreinen waarop leden zich in de toekomst willen inzetten. Ook lezen bij volwassenen en activiteiten voor ouderen worden regelmatig genoemd.

Donateurs

5% zou de Bibliotheek Hof van Twente wel financieel willen steunen. 33% zou dit misschien willen en 61% niet.

Donateurs zien het liefst dat de Bibliotheek hun geld uitgeeft aan het bevorderen van leesplezier bij de jeugd en het tegengaan van laaggeletterdheid. Ook het bestrijden van eenzaamheid van ouderen en leerzame activiteiten voor volwassenen worden regelmatig genoemd.

67% van de panelleden die zich inzet of zou willen inzetten voor de Bibliotheek, verwacht hier niets voor terug. Dat is ruim boven het landelijk gemiddelde van 49%. Anderen zijn tevreden met een bedankje (25%).

Bibliotheek als goed doel

34% van de panelleden ziet de Bibliotheek Hengelo als een goed doel, voornamelijk vanwege het maatschappelijk belang en de mogelijkheden tot leren en ontwikkelen. Ook noemt men als reden de toegankelijkheid voor iedereen.

Leden die de Bibliotheek niet zien als goed doel, geven aan dat de Bibliotheek een overheidstaak is. Ook geeft men aan dat de Bibliotheek wordt betaald door de gemeente en lidmaatschapsgelden en dat het dus geen goed doel is.

quotes goed doel

De passendheid van sponsoring door commerciële bedrijven wordt wisselend beoordeeld: een kwart vindt dit niet passend, maar ook een kwart vindt het juist wel passend. Passend omdat de Bibliotheek moet blijven bestaan en het niet zonder sponsoring redt. Niet passend, omdat het de onafhankelijkheid van de Bibliotheek zou kunnen aantasten. En omdat het een taak van de overheid zou zijn om ervoor te zorgen dat de Bibliotheek blijft bestaan.

Een derde van de panelleden die sponsoring wél passend vinden, vinden wel dat er voorwaarden zijn aan de sponsor. De doelstellingen moeten in lijn zijn met die van de Bibliotheek, ze moeten neutraal zijn en zich niet inhoudelijk mogen bezigheiden met de collectie, dat het 'fatsoenlijke' bedrijven zijn en volgens sommigen bij voorkeur iets te maken hebben met ontwikkeling en lezen.

Boetevrij lenen

Stel dat u geen boetes hoeft te betalen als u uw geleende materialen te laat inlevert. Wat voor invloed zou dat hebben? Het verwachte gevolg van een boetevrij abonnement is dat men minder gehaast is met lezen. 14% van de panelleden zou de materialen dan langer houden. De overige panelleden verwachten grotendeels dat het geen invloed op hun gedrag zal hebben. Een quote: "Ik zal mijn gedrag niet veranderen. Je krijgt altijd keurig een waarschuwing en kunt digitaal verlengen".  

Als nadeel van het afschaffen van boetes, verwacht men dat boeken later terugkomen en minder beschikbaar zullen zijn.

Ook uw mening delen in het panel?

Een aantal keren per jaar wordt onderzoek uitgevoerd onder onze leden via het BiebPanel. Wilt u meedoen? Meldt u zich dan hier aan.