Samenvatting onderzoek 'Ontmoetings- en verblijfsfunctie Bibliotheek'

Het eerste klantonderzoek met BiebPanel is afgerond. We hebben onderzoek gedaan naar de ontmoetings- en verblijfsfunctie van de bibliotheek. In dit verslag leest u over de bevindingen. Hartelijk dank voor uw deelname!

Slechts 23 procent van u geeft aan de bibliotheek de afgelopen maand alleen voor het lenen te hebben bezocht.  Er wordt veel waarde gehecht aan andere activiteiten, zoals:

 • vragen kunnen stellen aan de bibliotheekmedewerkers
  (93% vindt dit (zeer) belangrijk, 58% heeft hier in de afgelopen twee maanden gebruik van gemaakt)
 • rondsnuffelen
  (83% belang vs. 44% gebruik)
 • boeken, tijdschriften en kranten ter plekke lezen of inzien 
  (80% vs. 26%)
 • Activiteiten bijwonen 
  (33% vs. 1%)
 • Digitale bestanden raadplegen 
  (36% vs. 3%)
 • Op de computer van de bibliotheek werken
  (31% vs. 9%)

Het is opvallend om te zien dat een derde van u wel aangeeft dat u het belangrijk vindt dat het mogelijk is om activiteiten bij te wonen in de bibliotheek, maar slechts 1% heeft hier in de afgelopen twee maanden daadwerkelijk gebruik van gemaakt. Er worden dan ook niet veel activiteiten georganiseerd in de bibliotheek. Wij zien dit echter wel als een belangrijke functie van de bibliotheek en nemen het in overweging om deze functie verder uit te bouwen.

info2

Is de bibliotheek een goede plek om te ontmoeten?

U de bibliotheek meestal in uw eentje bezoeken (81%). Bijna een kwart geeft aan dat Bibliotheek Hof van Twente geen goede plek is om anderen te ontmoeten, terwijl zo'n 28% dit juist wel vindt. De bibliotheek nodigt volgens 23% van u uit tot fysieke ontmoeting, 26% geeft juist aan van niet. Slechts 5% zegt dat de bibliotheek aanzet tot digitale ontmoeting. 

Hoe lang blijven bezoekers hangen?

Ongeveer vier op de vijf mensen geven aan dat ze tijd nemen voor een bibliotheekbezoek. Bij 10% van hen doet daar 30 tot 45 minuten over, het overgrote gedeelte is zo’n 15 tot 30 minuten bezig (59%) en 28% staat na een kwartier weer buiten. Slechts 2% blijft langer dan 45 minuten. Slechts 5% van hen staat binnen het kwartier weer buiten. Wanneer het ‘even tussendoor’ moet, staat 83% van de mensen binnen een kwartier weer buiten.

62% geeft aan dat Bibliotheek Hof van Twente een (zeer) goede plek is om te ontspannen, 55% vindt dat de bibliotheek uitnodigt om langer te blijven. 

Sfeervol, modern, comfortabel en uitnodigend

We hebben u ook gevraagd wat u van onze inrichting en uitstraling vindt:

 • De bibliotheek is sfeervol ingericht
  72% (helemaal) mee eens, 8% mee oneens
 • Het meubilair is comfortabel
  64% (helemaal) mee eens, 18% mee oneens
 • De entree ziet er uitnodigend uit
  64% (helemaal) mee eens, 8% mee oneens
 • De bibliotheek ziet er schoon en opgeruimd uit
  97% (helemaal) mee eens, 0% mee oneens
 • Ik voel me welkom in de bibliotheek
  96% (helemaal) mee eens, 0% mee oneens
 • De bibliotheek is modern ingericht
  77% (helemaal) mee eens, 4% mee oneens

info11

Verbeterpunten

U geeft ons een aantal verbeterpunten mee. Zo mogen er meer activiteiten worden georganiseerd (17%).

18% van u geeft aan dat de openingstijden verbeterd moeten worden. Dan kunnen wij u vast verklappen: vanaf 1 september worden deze verruimd! Binnenkort hoort u hier meer over.

Een behoorlijk percentage (15%) vindt dat de indeling veranderd moet worden. We zullen dit zeker serieus nemen en kijken hoe we u hierin beter tevreden kunnen stellen.

Ook het meubilair mag volgens 12% van u verbeterd worden.

FabLab?

Een FabLab is een hightech werkplaats in de bibliotheek, waar je kunt werken met de laatste digitale ontwikkelingen, zoals Google Glass of 3D-printers. Is dit iets voor Bibliotheek Hof van Twente? 50% van u geeft aan dat u hier (misschien) aan zou wil deelnemen. Omdat een FabLab goed past bij ons doel om iedere inwoner van Hof van Twente mediavaardig te maken, zullen we dit overwegen.

Ook meedoen aan het BiebPanel?

Wij vragen het panel vier keer per jaar om zijn mening over Bibliotheek Hof van Twente. Lijkt het u leuk om deel te nemen aan klantonderzoeken? Sluit u dan aan bij ons BiebPanel!

info3