De cultuursector heeft het niet makkelijk. Culturele instellingen krijgen regelmatig te maken met bezuinigingen. Ook Bibliotheek Hof van Twente heeft in de loop der jaren subsidie moeten inleveren. Gaat het u aan het hart dat er wordt bezuinigd op cultuur? Wilt u iets extra's betekenen voor de Bibliotheek? Dat kan voordelig, omdat u met een gift aan een culturele instelling minder belasting hoeft te betalen over uw inkomen. Uw donatie is van harte welkom!

Daargeefjeom RGB vierkant 300x300Belastingvoordeel dankzij ANBI-status

Bibliotheken zijn bij de Belastingdienst aangemerkt als 'Algemeen Nut Beogende Instellingen' (ANBI). Dat betekent dat het belastingtechnisch voordelig is om te doneren. Voor u als donateur én voor ons als ontvanger:

  • Particulieren kunnen hun gift 1,25 keer aftrekken van hun inkomsten- of vennootschapsbelasting. Doneert u bijvoorbeeld € 100, dan hoeft u over € 125 van uw inkomsten geen belasting te betalen.
  • Bedrijven kunnen hun gift 1,5 keer aftrekken vennootschapsbelasting. Doneert uw bedrijf bijvoorbeeld € 100, dan mag u € 150 aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.
  • De Bibliotheek hoeft geen erf- of schenkbelasting te betalen over de donatie.

Meer uitleg over donaties aan cultuur leest u op daargeefjeom.nl.

Contactgegevens

Stichting Bibliotheek Hof van Twente
Postbus 90
7470 AB Goor
Fiscaal nummer: 811333528
KVK: 08104126

Samenstelling Bestuur & Raad van Toezicht

Directeur-bestuurder

Mevr. F. Westera

Raad van Toezicht

Dhr. J.T.M. ten Buuren (voorzitter)
Dhr. B.R.H.M. Haverkort
Mevr. M.A.C.T. Kuijpers
Dhr. R.M. van der Reest

Organisatorische informatie

Beleidsplan & doelstelling 2021-2024
Jaarverslag en jaarrekening
Beloningsbeleid volgens de Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) Bibliotheken