De Bibliotheek op school

De Bibliotheek op school

Vind meer artikelen over

Thema Onderwijs
In de Bibliotheek Activiteit
Leeftijd 18+
Locatie Bibliotheek Delden, Bibliotheek Diepenheim, Bibliotheek Goor, Bibliotheek Markelo

Wist je dat veel kleuters bij aanvang van de basisschool een taalachterstand hebben van 2.000 woorden? Dat bij het verlaten van de basisschool 25% van de leerlingen een taalachterstand heeft van 2,5 jaar? En dat Nederland 1,3 miljoen laaggeletterden telt? Van de 15-jarigen is dat bijna 15%. Een zorgelijke situatie, die noch gemeente, noch kinderopvang, noch de scholen alleen kunnen oppakken. Gelukkig is de Bibliotheek steeds vaker een partner in dit netwerk van expertsde bibliotheek op school.

Het belang van lezen

Het maakt een groot verschil in het leven van kinderen of ze lezen of niet. Onderzoek toont aan dat lezers niet alleen hoger scoren op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie. Leren begint bij lezen. Wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Een goede taalbeheersing zorgt er voor dat kinderen betrokken zijn bij wat er om hen heen gebeurt.

De Bibliotheek op school

Met de Bibliotheek op school werken bibliotheken en scholen structureel samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Doel is kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school en thuis.

Met de Bibliotheek op school gaan school en bibliotheek een meerjarige samenwerking aan rond lezen en mediawijsheid:

  • die vanuit een strategisch netwerksamenwerking geborgd is in het beleid van de school en bibliotheek;
  • waarbij een actuele en gevarieerde collectie in de school zorgt voor een verrijking van het leesonderwijs;
  • waarbij een professionele leesconsulent van de bibliotheek een adviserende en ondersteunende rol vervult voor de leescoördinator en het team van de school;
  • waarbij jaarlijks doelen worden bepaald op basis van gemonitorde resultaten;
  • waarbij jaarlijks alle activiteiten worden vastgelegd in een lees-en mediaplan en
  • waarbij een digitaal portaal helpt bij het zoeken en registreren van boeken, het stimuleren van lezen, het bijhouden van de leeshistorie en het vinden van betrouwbare informatie.

Inmiddels werken zo’n 50% van de basisscholen in Hengelo en Hof van Twente volgens de aanpak van de Bibliotheek op school. En de verbeteringen in leesniveau en leesplezier zijn nu al merkbaar! Beide bibliotheken hebben de ambitie om uiteindelijk met alle scholen een samenwerkingsovereenkomst volgens deze aanpak te sluiten.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden en voorwaarden van de Bibliotheek op school? Neem dan contact op met Astrid van Dam of Gera Vehof voor een vrijblijvend gesprek. Kijk ook eens op www.debibliotheekopschool.nl