Nieuws uit de Bibliotheek

Gezocht! Oud-medewerkers textielbedrijven en (amateur)schrijvers voor nieuw project in Goor

Oproep: oud-medewerkers textielbedrijven en (amateur)schrijvers voor nieuw project in Goor: “Verhalen halen”

Bibliotheek Hof van Twente, Stichting Historisch Goor en Boekwerk Coworking gaan samenwerken in een nieuw schrijfproject voor Goor. Voor dit schrijfproject worden oud-medewerkers van de drie Goorse textielbedrijven uitgenodigd om oude verhalen op te halen en deze samen met Goorse (amateur) schrijvers op te schrijven. Op deze manier worden voor Goor de verhalen bewaard over het werken in de textielbedrijven in de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw.

Oud medewerkers

De organisatie komt graag in contact met oud-medewerkers (die werkzaam zijn geweest in de Goorse textielbedrijven in de jaren ’50/’60) en (amateur)schrijvers (bij voorkeur tot 70 jaar). De groep bestaat uit maximaal 8 oud-medewerkers en 8 schrijvers. De oud-medewerkers mogen zelf onderwerpen aandragen waarover zij willen vertellen. Voor de begeleiding is een ervaren, professionele schrijfdocente gevonden, die erg enthousiast is over dit project. Het project omvat 8 bijeenkomsten. De eerste en de laatste bijeenkomst zijn bestemd voor de groep schrijvers. De oud-medewerkers voegen zich in de tussenliggende periode bij de groep om hun verhalen te vertellen.

Bijeenkomsten

In de eerste bijeenkomst ontvangen de schrijvers informatie over interviewtechnieken en het schrijfproces. In de laatste bijeenkomst worden de teksten bijgewerkt tot een uniek, persoonlijk en aansprekend verhaal. Schrijfervaring is niet belangrijk, wel het plezier om te willen schrijven (of het te willen leren) en de interesse in de mens en zijn verhaal. De bijeenkomsten zijn op de vrijdagochtenden, van 10.00 – 12.00 uur op locatie van Boekwerk Coworking, op de 1e verdieping van de Goorse bibliotheek (naast het gemeentehuis). De frequentie is gemiddeld eens in de 2 weken. De eerste bijeenkomst is alleen voor de schrijvers, op vrijdag 8 maart a.s. Vanaf 22 maart volgen er 6 bijeenkomsten waarop de oud-medewerkers hun ervaringen over het werken in de textiel vertellen aan de schrijvers. Deze 6 vertelbijeenkomsten zijn op 22 maart,

5 en 19 april, 3, 17 en 31 mei a.s. De schrijversgroep komt op 7 juni bijeen voor het redigeren. Hen wordt tevens gevraagd om 21 juni te reserveren als uitwijkdatum.

Na dit project zal er een voorleesmiddag worden georganiseerd voor alle belangstellenden.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Esther Sajet, via mail of telefonisch 06-30 71 21 21.