Nieuws uit de Bibliotheek

Maand van de Filosofie

April is de Maand van de Filosofie. Door heel Nederland en België worden filosofische programma's, lezingen, debatten en festivals georganiseerd. Er verschijnt bovendien een nieuw filosofisch essay en de Socratesbeker voor het beste filosofieboek wordt uitgereikt. Het thema in 2018 is: Verbeelding aan de Macht.

Verbeelding aan de Macht: vijftig jaar na mei ‘68

1968 was een revolutionair jaar waarin wereldwijd conservatieve systemen en traditionele maatschappelijke verhoudingen werden aangevochten. Studenten, vrouwen, mensen met donkere huidskleur en arbeiders verzamelden zich in vaak ludiek maar soms ook woedend protest. ‘De verbeelding aan de macht’ was een veelgebruikte slogan. Grote politieke veranderingen bleven voor velen uit, maar des te rigoureus blijken de sociale veranderingen te zijn geweest: nooit eerder kreeg het individu zoveel ruimte en vrijheid.

Vijftig jaar na dato maken we de balans op tijdens de Maand van de Filosofie. Wat is er overgebleven van het jaren ’60 idealisme waarin verbeelding in de strijd werd geworpen tegen autoriteiten?

Essay door Femke Halsema

Femke Halsema is dit jaar de schrijver van het essay van de Maand van de Filosofie. Macht en Verbeelding is vanaf 1 april beschikbaar. De afgelopen decennia is utopisme in het verdomhoekje van grootheidswaanzin en totalitair verlangen terechtgekomen. De laatste jaren keren vergezichten voorzichtig terug in de intellectuele randen van de politiek. Gedijt de democratie op intellectuele en artistieke verbeelding zoals de revolutionaire jongeren in de jaren zestig dachten? Maar rechtvaardigen intellectuelen daarmee niet, zoals Bolkestein ooit schreef, gevaarlijke politieke ideeën? Of wordt moderne politiek door de weerzin tegen verbeelding juist hol, technocratisch en repressief?

Femke Halsema gaat in op de lastige verhouding tussen verbeelding en macht. Zij onderzoekt of verbeeldingsrijke vergezichten zich kunnen verzoenen met de politieke praxis.