Over ons

Aanmeldingsformulier Vrijwilligers

Wat fijn dat je er over nadenkt om vrijwilliger te worden! Wil je onderstaand formulier invullen als je een beslissing hebt genomen?
De functieprofielen vind je op hofbibliotheek.nl/vrijwilligers.

 

Upload je CV of gebruik de tekstvakken om te vertellen over je werkervaring, opleiding en vaardigheden.

We willen graag van je weten hoe jij tegen het vrijwilligerswerk van de Bibliotheek aankijkt.

Wanneer ben je beschikbaar voor vrijwilligerswerk bij de Bibliotheek?

Tot slot: ruimte voor vragen of opmerkingen

In verband met verwerking van persoonlijke gegevens dient akkoord te worden gegaan met ons privacystatement.

Bedankt voor uw steun

Hartelijk dank voor uw steun!

Missie, visie en beleid

dbos41De Bibliotheek helpt je te groeien door het delen van informatie, kennis en ervaring zodat je actief kunt deelnemen aan de maatschappij.

  • Groeien: Voor een goede participatie in onze huidige kennismaatschappij is het nodig dat burgers continu doorleren en zichzelf ontwikkelen zodat ze actief kunnen deelnemen aan de maatschappij.
  • Delen: kennis is niet langer uitsluitend het resultaat van individuele inspanningen door steeds dieper in te gaan op de materie. Het komt steeds meer tot stand in de wisselwerking tussen mensen, door ervaringen, netwerken, sociale media.
  • Kennis: omvat een laagdrempelige toegang tot bronnen van informatie en de mogelijkheden om zich te bekwamen in het omzetten van informatie naar kennis.

Hoe we dit de komende jaren vormgeven, leest u in ons meerjarenbeleid 2014 - 2016.

Lezen

Het fundament voor een continue individuele ontplooiing
Goed kunnen lezen is een onmisbare vaardigheid in onze maatschappij. Als je niet goed kunt lezen is het niet mogelijk om volwaardig mee te doen in onze maatschappij. Wil je beter worden in taal, dan moet je veel lezen, en wie lezen zegt, zegt... de Bibliotheek. Leesbevordering en leesplezier staan voor de Bibliotheek centraal. De basis voor goed lezen wordt al gelegd vanaf de geboorte. Het verbeteren van de leesvaardigheid doen we samen met het onderwijs, maar ook met peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en consultatiebureaus en zorg- en welzijnsinstellingen. Mensen die lezen ontwikkelen zich: individuele ontplooiing, een kernfunctie van de Bibliotheek. Door leesbevordering vanaf het allereerste begin kunnen we laaggeletterdheid in de toekomst terugdringen. Daarnaast zet de bibliotheek zich in voor het bestrijden van laaggeletterdheid bij volwassenen. 

Leren

Zelfontplooiing kent geen grens
Ieder mens is van nature nieuwsgierig. De Bibliotheek is de plek bij uitstek voor nieuwsgierige mensen. De plek waar deze nieuwsgierigheid steeds opnieuw wordt geprikkeld, de plek bij uitstek voor het delen van kennis. De maatschappij vraagt ons te blijven ontwikkelen, leren houdt nooit op. Er valt zo veel te leren. Gelukkig maar, want door kennis te maken met nieuwe dingen blijf je scherp en vitaal. De Bibliotheek vormt de ideale leer- en studieplek. Leren hoeft niet altijd alleen te gebeuren; er zijn tal van activiteiten en mogelijkheden om samen te leren. Juist door kennis met elkaar te delen, leer je het meest. 

Informeren

Waardevolle informatie op maat beschikbaar en onafhankelijk aangeboden
De Bibliotheek biedt sturing en houvast in het huidige oerwoud aan informatie. De Bibliotheek voorziet de maatschappij van kwalitatieve en objectieve informatievoorziening, zowel analoog als digitaal, en wil dat zo veel mogelijk op maat kunnen aanbieden. Naast het bieden van informatie, heb je ook de vaardigheden nodig om deze informatie tot je te nemen en goed te gebruiken. Voor lang niet iedereen is het gebruik van nieuwe media vanzelfsprekend. En ook al ligt informatie voor het oprapen, het is niet altijd makkelijk om deze informatie goed en kritisch te duiden. 
Door de toegang te bieden tot informatie en het aanleren van vaardigheden om deze informatie goed te gebruiken, is men in staat zich te ontplooien: een voorwaarde om actief deel te nemen aan de huidige maatschappij.

Missie, visie en beleid

jaarplan biebl hgl hvt 2017 2020

Beleidsprogramma 2017 - 2020

In ons Beleidsprogramma voor de jaren 2017-2020 staat centraal dat de Bibliotheek veel meer is dan een ruimte die wordt opengesteld om een collectie uit te lenen. Wij presenteren ons als partner in persoonlijke ontwikkeling. Vanuit de gedachte dat ieder mens aan zijn eigen ontwikkeling kan werken en daarmee volwaardig aan de samenleving kan deelnemen.

De Bibliotheek Hengelo en Hof van Twente werken nauw samen. Samen hebben we het beleidsprogramma voor de jaren 2017 – 2020 geformuleerd. Start van dit programma is onze missie. Waarom doen we wat we doen:

     De Bibliotheek Hengelo en Hof van Twente hebben een betekenisvolle rol in het toegankelijk maken van informatie en kennis, die burgers in staat stellen bewust en actief te participeren in de samenleving en die burgers stimuleren zich levenslang te ontwikkelen.

Hoe we dit de komende jaren vormgeven, leest u in ons Beleidsprogramma 2017 - 2020.
Drie programmalijnen vormen onze leidraad voor de komende jaren.

Lezen: Jeugd & Onderwijs
Alle kinderen gelijke kansen

Kinderen zijn de volwassenen van de toekomst. Alle kinderen moeten kansen krijgen zich te ontwikkelen en te ontplooien om zo volwaardig mee te kunnen doen in onze samenleving.

Leren: Participatie & Zelfredzaamheid
Iedereen doet mee

In Nederland zijn 2,5 miljoen volwassenen niet in staat om mee te draaien in de samenleving. Zij kunnen niet goed genoeg lezen, rekenen of met computers omgaan. Zonder deze vaardigheden loop je tegen problemen aan op het gebied van werk, geldzaken, gezondheid en is het moeilijker om te zorgen voor de optimale opvoeding voor je kinderen.

Informeren: Persoonlijke ontwikkeling
Betrokken en actief

Ook in de toekomst blijft de Bibliotheek een vitale schakel in de kennissamenleving. De Bibliotheek is, naast school, de enige instelling die garandeert dat iedereen toegang heeft tot informatie, bronnen en kennis om zichzelf te ontwikkelen. Het gaat daarbij om een veelheid aan soorten kennis en informatie, in databanken en elektronische boeken, maar ook op papier en in de hoofden van mensen. De Bibliotheek is het knooppunt waar de kennis samenkomt, wordt gedeeld en doorontwikkeld. De collectie blijft een belangrijk onderdeel, maar steeds meer gaat het om
samenbrengen van kennis uit de lokale samenleving.

Subcategorieën