Voorwoord

Met veel genoegen las ik onlangs een recensie in de krant over het tv-programma De Bibliotheek, van documentairemaker Frans Bromet. Het artikel ademt in alles uit waar de Bibliotheek voor staat. De bibliotheken in Nederland vormen samen een archipel waarop de echte samenleving plaatsvindt.

“Zoals hoe de bieb een van de weinige plekken is in de stad waar honderden werelden door elkaar lopen, waar een gepensioneerde pianist zijn hobby kan komen beoefenen, waar jongeren afspraakjes maken, waar je je kunt terugtrekken of juist nieuwe contacten kunt opdoen, waar zij die hulp nodig hebben hulpvaardige mensen ontmoeten en waar je als beginnende lezer oefent met voorlezen.(…).

Ik vermoed dat deze Brometportretjes een veel preciezer beeld van ons land schetsen dan sommige volksvertegenwoordigers dat plegen te doen. Op die archipel, daar vindt de daadwerkelijke ‘samenleving’ plaats. Alleen daarom al zou het onbeschrijflijk treurig zijn wanneer de eilandjes door verandering van klimaat langzaam onder water zouden lopen.” Bron: Frank Heinen, Volkskrant

Hart van de samenleving

Zorgen over dit ‘onder water lopen’ deel ik niet. Dat gaat zeker niet gebeuren, de Bibliotheek is immers springlevend. Overal in het land zie je mooie en inspirerende voorbeelden van bibliotheken die het hart van de lokale samenleving vormen. Dit is ook het geval in Hof van Twente.

Dit jaarverslag geeft een goed beeld van de activiteiten die in de Bibliotheek Hof van Twente plaatsvinden, veelal samen met andere instellingen of inwoners. Samen maken we de Bibliotheek tot het bruisend hart van de gemeente en toegankelijk voor iedereen.

Lezen, leren, informeren en ontmoeten; daarom draait het in onze Bibliotheek. Dat maakt ons in mijn ogen dan ook onmisbaar in de samenleving van nu en morgen. In dit jaarverslag leest u hoe wij hieraan in 2018 per werkgebied handen en voeten hebben gegeven.

René Siteur
Directeur-bestuurder