Participatie & Zelfredzaamheid

LEREN – Iedereen kan meedoen

Onze kennismaatschappij is niet voor iedereen even toegankelijk. Participatie en zelfredzaamheid vergen specifieke vaardigheden. De Bibliotheek helpt om deze basisvaardigheden te vergroten. Dat doen we op de gebieden taalvaardigheid, digitale vaardigheden, het vinden van werk, financiële vaardigheden, gezondheid en opvoeding.

In Nederland zijn 2,5 miljoen volwassenen niet in staat om zonder hulp te participeren. Zij kunnen niet goed genoeg lezen, schrijven, rekenen of met de computer omgaan. In samenwerking met lokale en landelijke partners ontwikkelt de Bibliotheek een non-formeel leeraanbod op het gebied van taal- en digitale vaardigheden.

TaalpuntDoel: In 2020 heeft de Bibliotheek een sluitend programma in samenwerking met alle relevante partners om de verschillende laaggeletterde doelgroepen te bereiken

In 2018 zijn er weer meerdere activiteiten ontplooid op het vlak van participatie en zelfredzaamheid.

Wij faciliteerden onder andere het Taalpunt en 70 edities van het Taalcafé in samenwerking met Salut en organiseerden diverse computercursussen en workshops.

Doel: In 2020 is de Bibliotheek de vanzelfsprekende plaats voor het bieden van toegang tot de digitale overheid en de ondersteuning bij het werken met de digitale overheid

KlikentikIn 2018 stelden we wederom een programma van computercursussen en workshops op in samenwerking met SeniorWeb in de Bibliotheek Goor. De cursussen voor beginners, zoals Digisterker waarin de deelnemers leren omgaan met de digitale overheid en Klik&Tik, zijn dit jaar gratis aangeboden om zo deelname nog laagdrempeliger te maken. Dit resulteerde, bij met name bij de twee Klik&Tik cursussen, in een sterke toename aan deelnemers.

Nieuw dit jaar was de samenwerking van Bibliotheek Hof van Twente met Stichting ’t Iemenschoer in Delden. Door deze samenwerking konden in de inwoners van Delden in hun eigen dorp gratis de cursussen Klik&Tik en Digisterker volgen.

Doel: In 2020 heeft de Bibliotheek een samenhangend programma gerelateerd aan de thema’s geld, werk, gezondheid en opvoeding dat gericht is op het terugdringen van laaggeletterdheid en vergroten van de digitale vaardigheden

In juni werd het startsein gegeven voor de Brievenhulpspreekuren in Markelo en Delden. Brievenhulp is bedoeld voor mensen die moeite hebben met het lezen, begrijpen en schrijven van brieven of andere teksten. Ook geven de vrijwilligers advies bij het beantwoorden en invullen van formulieren en bij zaken die digitaal geregeld moeten worden.