Jeugd & Onderwijs

LEZEN – Alle kinderen gelijke kansen

De primaire taak van de Bibliotheek begint bij geletterdheid in brede zin. Lezen is dé basis voor het verwerven van kennis en stimuleert verbeeldingskracht en creativiteit.

Kinderen zijn de volwassenen van de toekomst. De Bibliotheek vindt dat kinderen de kans moeten krijgen zich te ontwikkelen en ontplooien om volwaardig mee te kunnen doen in onze samenleving. We richten ons hierbij op de ontwikkeling van taal, leesplezier, digitale geletterdheid en mediawijsheid. Van wieg tot schooldiploma.

Doel: In 2020 bereiken we alle kinderen van 4 – 12 jaar met de dienstverlening van de Bibliotheek

Kinderen van 4 – 12 jaar bereiken we via de aanpak van de Bibliotheek op school. Al sinds 2013 werkt we op deze manier nauw samen met het basisonderwijs in Hof van Twente. Het aantal aangesloten scholen is in 2018 gelijk gebleven, namelijk 11. We namen afscheid van de OBS Markvelde in Diepenheim wegens sluiting en verwelkomden de Prins Constantijnschool in Goor als nieuw aangesloten school.BoekStart en dBos 2018

Leesplezier

Landelijk onderzoek wijst uit dat de aanwezigheid van de Bibliotheek op school een positief effect heeft op het lezen. Kinderen boeken op deze scholen meer vooruitgang in leesvaardigheid, dan kinderen op niet-deelnemende basisscholen. Ook hebben ze meer kennis van boeken, wat betekent dat ze waarschijnlijk vaker lezen in hun vrije tijd.

Leescampagnes

Elk jaar doen we in de Bibliotheek en op de basisscholen mee aan grote landelijke campagnes. In de Bibliotheek organiseren we vrijetijdsactiviteiten rondom de campagnes, die in relatie staan tot de verhalen uit de rijke jeugdliteratuur. Zo lazen we voor in het kinderdagverblijf Villa Linde.

De Nationale Voorleesdagen stonden in het teken van prentenboek Ssst! De tijger slaapt. Voor peuters organiseerden we in de vier vestigingen in totaal 51 groepsbezoeken. Maar liefst 815 kinderen brachten een bezoek aan de Bibliotheek. In NVD2018 besteedden we daarnaast aandacht aan de Voorleeswedstrijd, de Kinderjury, VakantieBieb, de Kinderboekenweek en Nederland Leest Junior.

Cultuureducatie

Ook organiseren we met andere lokale culturele instellingen cultuureducatieve activiteiten rondom verhalen en poëzie. Jaarlijks gaan schrijvers in samenwerking met CuBaHof op bezoek in alle groepen vijf van de basisschool. Dit jaar werden 22 groepen bezocht door Annet Jacobs, Fred Diks, Geert Jan Roebers en Nanda Roep.

Ouderpartnerschap

Bij de ontwikkeling van (digitale geletterdheid) spelen ouders een belangrijke rol. Daarom stimuleren we ouderpartnerschap, zodat ouders zich thuis bewust en actief inspannen voor een motiverende lees- en mediacultuur. Dit doen we door activiteiten te ontwikkelen die de betrokkenheid van ouders vergroten via kinderopvang en scholen, in de Bibliotheek en thuis.

In de Hof van Twente hebben we met een basisschool een aantal activiteiten uitgevoerd in het kader van ouderpartnerschap. De conclusie is dat de focus op het gebied van ouderpartnerschap vooral komt te liggen op ouders van jonge kinderen. We zullen ouderpartnerschap vooral vorm gaan geven binnen de Integraal Kindcentra (IKC).

Doel: In 2020 heeft de Bibliotheek een plan voor samenwerken Voorschool en Basisschool (IKC) waarin BoekStart in de kinderopvang en de Bibliotheek op school zijn geïntegreerd en is dit bij twee IKC geïmplementeerd

BoekStart de Bibliotheek op schoolIn 2018 zijn er oriënterende gesprekken gevoerd over het integreren van BoekStart in de kinderopvang met de Bibliotheek op school bij basisschool Bentelwijz. Een voorzichtige start is gemaakt door collectie voor 0-4 jarigen toe te voegen aan de bestaande collectie van de basisschool. Alle betrokkenen (school, kinderdagverblijf en bibliotheek) leveren een deel van deze collectie.

Doel: In 2020 haalt 75% van de ouders met een pasgeboren kindje het BoekStartkoffertje op in de Bibliotheek

Via de gemeente Hof van Twente ontvangen ouders met een pasgeboren kindje een BoekStart-waardebon. Daarmee kunnen ze in de Bibliotheek het BoekStart-koffertje ophalen met een lidmaatschap van de Bibliotheek, informatie over voorlezen en twee prentenboekjes. De samenwerking met de gemeente hiervoor verloopt uitstekend. In 2018 zijn 149 koffertjes opgehaald. Daarmee hebben we een ophaalpercentage van 58%.

Tijdens de schoolvakanties organiseerden we PraatjesMaken. Kinderen met een taalachterstand kwamen een aantal keren naar de Bibliotheek voor een online les logopedie. Daaromheen organiseren we allerlei (taal)activiteiten voor de kinderen, hun ouders, broertjes en zusjes.

Doel: In 2020 bereiken we 80% van de kinderen met een leesachterstand met passende programma’s om deze leesachterstand te verkleinen

De VoorleesExpress is nog steeds een groot succes. In 12 gezinnen kwam dit jaar een vrijwilliger van de VoorleesExpress elke week voorlezen. 20 weken lang lazen zij in totaal 240 uur voor. Ook bezochten gezinnen en vrijwilligers samen de Bibliotheek voor een kennismaking en gratis lidmaatschap om het samenlezen voort te zetten.

Doel: In 2020 vormen mediawijsheid en informatievaardigheden een vanzelfsprekend onderdeel van ons aanbod voor 0-18 jarigen

De digitalisering en de groeiende hoeveelheid informatie op internet, maakt van digitale geletterdheid ook een basisvaardigheid. Vanaf 2020 maakt digitale geletterdheid onderdeel uit van het curriculum van de basisscholen.

Twee van onze medewerkers hebben in 2018 de opleiding tot mediacoach afgerond. In samenwerking met bibliotheken Hof van Twente en Oldenzaal en het onderwijs in die drie gemeentes zijn we gestart om een goede structuur te ontwikkelen voor een doorgaande lijn op het gebied van digitale geletterdheid.