Deze website is eigendom van de Bibliotheek Hof van Twente. Alle (auteurs)rechten op de inhoud van deze website zijn voorbehouden aan de Bibliotheek Hof van Twente. Overname van artikelen, kopiëren van (delen van) de website is uitsluitend toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Bibliotheek Hof van Twente en bij gebruik dient de volledige bron en het copyright vermeld te worden (Bibliotheek Hof van Twente).

Hoewel de Bibliotheek Hof van Twente grote zorg besteedt aan de kwaliteit van haar website, kan de aangeboden informatie (op een bepaald moment) niet (langer) volledig of juist zijn. Voor de juistheid en volledigheid daarvan kan derhalve niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

De Bibliotheek Hof van Twente en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. De Bibliotheek Hof van Twente aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Bibliotheek Hof van Twente worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van de Bibliotheek Hof van Twente.