Agenda | Wat is er in de Bibliotheek te doen?

Goorse Stadsraad Inloopspreekuur

Goorse Stadsraad Inloopspreekuur

Stadsraad Goor behartigt de algemene belangen van de inwoners, waarbij leefbaarheid centraal staat.

De Stadsraad is de gesprekspartner van de Gemeente Hof van Twente en daarmee een belangrijke schakel tussen Gorenaren en het Gemeente bestuur van de Hof van Twente. We zetten ons in om de algemene belangen van de inwoners te behartigen, waarbij leefbaarheid centraal staat.

De belangrijkste taak van de Stadsraad is luisteren naar Gorenaren die vragen hebben en of hun ongenoegen willen uiten over Goorse zaken, zodat we kunnen inventariseren met welke verbeteringen de kern gebaat is op vele gebieden, zoals onderwijs, sport, verkeer, vervoer en ruimtelijke ordening, economie, centrumontwikkeling en voorzieningen, recreatie en toerisme, ouderenbeleid, zorg en welzijn, kunst en cultuur, wonen en leefbaarheid, jeugd en allochtonen.

Elke 1e donderdag van de maand houdt de Goorse Stadsraad inloopspreekuur voor haar burgers van 16.00 uur tot 17.00 uur in de Bibliotheek Goor.

Datum donderdag 1 juni 2023
Tijd 16:00 tot 17:00 uur
Waar Bibliotheek Goor
Thema Spreekuur
Prijs Gratis